draŭlany zedlik   S.B.IE.Ŭ.K.: čytaj, što pišuć
 


Artykuły
 
level up!

Pakaleńnie ŽŽ

1/730 hodu. 1/2 miesiaca. 2 tydni. 14 dzion. 336 hadzinaŭ. 20160 chvilinaŭ. 1209600 sekundaŭ... Mnie spatrebiłasia 2 tydni, kab z nula ŭlicca ŭ tusoŭku LiveJournal, pahladzieć, što tam robicca, pačytać dziońniki (tak i chočacca dadać «niezrazumiełaj purhi») i parazvažać, čamu ŭsio-tki skłałasia LiveJournal-kamjunici.

Pra fenomen pryciahalnaści onlineavych dziońnikaŭ praz paru dziasiatkaŭ hadoŭ buduć pisacca dysertacyi. Ale razam z dysertacyjami pra pisańnie, mahčyma, źjaviacca i pracy, u jakich daśledavaŭsia inšy fenomen — čytańnie.

ŽŽ dla masavaha karystalnika ŭźnik u patrebny čas. Tady, kali hramadztva tryvała padsieła na ličbavyja technalogii. Tady, kali ideja vieści persanalnyja sakretnyja dziońniki zrabiłasia niepapularnaj, a praha da pisańnia zastałasia. Tady, kali niešmatlikija natatniki z padrabiaznaściami pryvatnaha žyćcia, jakija jašče zachavalisia, byli spalenyja ŭ kaminach ci na zvyčajnym vohniščy pasiarod lesu padčas čarhovaha piknika. ŽŽ prapanavaŭ ludziam cikavuju mahčymaść, pragnazujučy vysoki popyt na svaju pradukcyju praciahły pramiežak času.

Žadańnie łagavać ułasnaje žyćcio, vidać, zakładzienaje ŭ čałaviečych gienach. Ale vučonyja pakul nie navučylisia karektavać kod DNK takim čynam, kab pazbavić asobu stabilnaha žadańnia padzialicca ŭłasnymi dumkami, adčuvańniami i pieražyvańniami z navakolnym śvietam. Cikava, što usich dziońnik-chołderaŭ možna ŭmoŭna padzialić na dźvie hrupy. Dziońnik stvarali mienavita pieršyja. Stvarali dla siabie. Dla realizacyi ŭłasnych žadańniaŭ. Stvarali biez žadańnia atrymańnia aktyŭnaha fidbeku i chardkornaha absmoktvańnia kožnaha słova ŭ kamentaroch miljonnaj čytackaj aŭdytoryi. Im heta było nie patrebna. Patrebna było prosta spatolić prahu pakinuć u historyi bolš-mienš nieaficyjnaje apisańnie važnaj dla aŭtara padziei. Kamentarami, avatarami i inšymi fiškami dziońniki abraśli paśla, kali źjaviłasia druhaja hrupa aŭtaraŭ. Ludziej, jakija majuć patrebu ŭ acency napisanaha imi i vykładzienaha na pablik subjektyŭnaha analizu taho ci inšaha. I jakija pačynajuć sumavać, kali praź niekalki dzion na staronkach dziońniku nie źjaŭlajucca kamentary ŭdziačnych naviedvalnikaŭ.

Nijak nie mahu zrazumieć, čamu ludziam padabajecca čytać pra praces karmleńnia susiedzkich kuraniataŭ i pra toje, što žyćcio nia maje sensu, kali z krana, paznačanaha čyrvonaj kropačkaj, uvieś červień čamuści ciače chałodnaja vada. Što niechta schadziŭ u kramu za kiłbasoj, a niechta pajechaŭ u letnik, dzie łaviŭ žabaŭ u sažałcy, stojačy pa kalena ŭ vadzie. Pra toje, što Pencijum čatyry sapraŭdy chutčej za Pencijum try. Dla bolšaści heta vidavočnaja abo absalutna niepatrebnaja infarmacyja. I chutka jany razumiejuć, što čas, patračany na napisańnie kamentaroŭ da siabroŭskich postaŭ možna było patracić na inšyja bolš karysnyja rečy. ŽŽ — heta fanatyzm. Šmatlikija, nikomu nie patrebnyja kamjunici z pastajannaj kolkaściu memberaŭ u dva čałavieki stvarajucca rehularna, ale paśla stvareńnia nia mohuć kankretna skazać, čym jany lepiej tych, chto stvaryli takoje samaje kamjunici na minułym tydni. Z ŽŽ vyjšli šmatlikija biazhłuzdyja sustrečy, na nastupny dzień paśla jakich ciažka ŭspomnić, chto ž tam usio-tki byŭ. Kali čałaviek maje akaŭnt u ŽŽ, jon aŭtamatyčna ŭsprymajecca jak tvoj siabra, chacia zajmieć sabie dziońnik zaraz moža luby mudak. A na nastupny dzień usie pačynajuć sutarhava napružvacca: «A što heta za chren, treci ŭ druhim šerahu na našaj fotcy?»

Ale niekatorym ludziam heta cikava. Heta prynosić im ščaście. ŽŽ dapamoh im ubačyć i raźvić ułasny talent składańnia litaraŭ u słovy, a słovaŭ u skazy, jakija majuć hłyboki sens. I mahčyma, dziakujučy mienavita błogu śviet atrymaje novych vartych piśmieńnikaŭ, jakija pačynali z kamentaroŭ da siabroŭskich postaŭ.

04.08.2004         
Kamentary

Hladzieć usie kamentary ŭ Coredump
Usiaho kamentaroŭ: 12

Y

13.09.2004
18:38:21
Цикава паднаписау ты Z тут.
Але што для сябе ты вынес з ЖЖ?
Мо станеш письменникам?
Мо проста нейким публицыстам-крытыкам?

Ци кали скончыш Унивэр заб*еш на мову и на гэтую справу(каментаваньне пэуных рэчау у нашым грамадзтве), бо звычайная бытавуха — есьци , пиць, грошы адцягваюць увагу — засмоктвае?
zedlik

14.09.2004
20:32:54
Вось сядзеш ты, стомлены ад праектаваньня нэўронных сетак і квантавых кампутараў, на лаву, трасянеш сваёй доўгай сівой барадою, зацягнешся касячком і падумаеш: «Эх, файны быў дзядзька. Шкада толькі, што бытавуха засмактала...»
volia

16.09.2004
20:34:33
нешта змрочна тут твас! Але нешта я не зразумемела пра што сайт. Нейкі ён неаднастайны. А здымачкі- проста выдатныя! І перраклады вельмі карысныя, абавязкова скарыстаюся!
zedlik

17.09.2004
10:27:39
Сайт ні пра што, гэта хатняя старонка. А хатняя старонка ня можа быць аднастайнай. Усё, што ёсьць — усё сюды. ;)
Baradzied

19.09.2004
21:42:06
Pravilna zauvazana!

Mahcyma jasce zjavicca cas razvic' dumki dalej, nakont uplyvu takich tendencyj na sacyjalnuju intehratyunas'c' udzielnikau: Bo virtualnaje i sapraudnaje kola siabrou paraunac' nielha...
Mozna jasce parazvazac' na kont roznicy u karystannia bloggami u zachodnim i slavianskim sviecie i u pryvatnasci bielarusami...
Sto cihnie ich u virtualny asiarodak zamiest padtrymannia kantaktau sa svaimi "stodzionnymi"
.. Dobra tam dzie nas niama....

Bylo cikava vypadkova trapic' na hetuju staronku. Zhublienaha casu nie skaduju ;-)
Zycan'ni
No-surprises

26.10.2004
11:31:57
Неяк ты гучна зазначыў - пакаленне ЖЖыстаў. Аднак ніякага пакалення няма, ёсць проста жж кам`юніці, ў параўнальнасці з іншымі тусоўкамі беларусаў у сетцы, яно нязначнае па сваёй колькасці. ЖЖ ніякі не феномэн, а такая ж абыдзенасць, як тая ж ICQ ці хатняя старонка. Каму цікава, тыя застаюцаа, каму не - зыходзяць. На густ і смак, як кажуць... Вольнасць, якую даруе нам вэб вось сапраўдны фэномен і тэма будучых дысертацый дый навуковых прац. Артыкул спадабаўся, файна напісана, прагляджу і іншыя.
zedlik

26.10.2004
20:58:16
Але гэта маё ўласнае бачаньне навакольля, якое ў любым выпадку зьяўляецца суб'ектыўным. ;) Тым ня менш, асабіста я не магу зразумець, які сэнс у чытаньні падрабязнасьцяў асабістага жыцьця людзей, якіх ты нават ня ведаеш. Фэномэн менавіта ў гэтым, а ня ўласна ў ЖЖ.
І хоць размова ў артыкуле шла ня толькі пра беларускую інтэрнэт-супольнасьць, скажу два словы пра яе. Беларуская тусоўка (у тым ліку беларускамоўная) большая, чым ты ўяўляеш. Прычым яна ўжо мае такую колькасьць мэмбэраў, што усім цяжка мірна жыць і сябраваць. Узьнікаюць рознагалосьсі і спрэчкі, якія прыводзяць да падзелу кам'юніці на групы. Гэта нармальна і цалкам натуральна. Такі працэс адбываўся ва ўсіх больш-менш значных сэґмэнтах інтэрнэту і сьведчыць аб тым, што супольнасьць разьвіваецца.
No-surprises

26.10.2004
21:42:40
Ёсць у Homo Sapiens адмысловая рыса, цікавіцца чым жывуць іншыя людзі. Так, эвалюцыя чаго б ні было складаны працэс, прыемна, што колькасць беларускамоўных жжыстаў павялічваецца і ў колькасным і якасным плане.
zorna

27.10.2004
00:23:39
неяк Вы саркастычна так напісалі... хаця я шмат у чым з вамі згодная.
але вось:
"Калі чалавек мае акаўнт у ЖЖ, ён аўтаматычна ўспрымаецца як твой сябра, хаця займець сабе дзёньнік зараз можа любы мудак"
толькі ня так. гэта ўжо ведаеце.. у людзей недалёкіх можа такое быць. мабыць, маё меркаваньне занадта суб'ектыўнае і погляды на жыцьцё кансэрватыўныя, але абы-каго ў фрэндах не трымаю. і, ведаеце, мала і рэдка яны пішуць нешта кшталту " пра працэс кармленьня суседзкіх куранятаў і пра тое, што жыцьцё ня мае сэнсу, калі з крана, пазначанага чырвонай кропачкай, увесь чэрвень чамусьці цячэ халодная вада"

вось пра людзей, што навучыліся пісаць... мабыць, маеце рацыю (маеш рацыю - здай!:)
мне падабаюцца людзі, шўто пішуць цікава пра усё - а такія не абмінаюць увагай розныя падзеі грамадзкагі і культурнага жыцьця. пра пісьменьнікаў і казаць няма чаго, і так зразумела.
zedlik

27.10.2004
10:46:02
На жаль колькасьць недалёкіх людзей імкліва павялічваецца, і зрабіць нешта з гэтым немагчыма. Прынамсі такім я ўбачыў ЖЖ у чэрвені і хоць не спрабаваў знайсьці адрозьненьні зараз, ня думаю, што нешта кардынальна зьмянілася.
maryjka

29.10.2004
04:59:22
>>>Калі чалавек мае акаўнт у ЖЖ, ён аўтаматычна ўспрымаецца як твой сябра, хаця займець сабе дзёньнік зараз можа любы мудак

Гм, калі ЖЖ быў закрытай штукаю, мне падавалася, беларускія дзенікажы крыху набрыдлі адно аднаму. І напраўду трымаліся разам толькі адчуваючы сваю абранасьць. Як кажуць, у падводнай лодцы не выбіраюць.

А зараз ЖЖ млжа завестці сабе ня толькі любы мудак, але і любы харошы чалавек таксама.Да працэсу чалавечага сумоўя дадаецца сьвежая кроў любой якасьці
Валерка

13.05.2005
16:42:09
ЖЖ, як і любая іншая старонка ў інэце, перш за ўсё крыніца інфармацыі. Часам натыкаесься на тое, пра што ты не думаў, цікавыя рэчы, навіны і г.д. Тое, што адбываецца ў сьвеце. Не абавязкова гэта проста дзёньнік. Але, сапраўды, выцягнуць гэтыя крупінкі інфармацыі сярод афігеннай колькасьці пастоў даволі праблематычна. Але ў такім сьвеце (інтэрнеце) мы жывем і з гэтым ніводны пашукавік нічога ня зробіць...

Dadać kamentar

 
 
 

naviny sajtu
14.03.2015
VMS 2.9.2: adpraŭka na velcom i life, padtrymka pieraniesienych numaroŭ
07.05.2012
VMS 2.9.1: vypraŭlenaja adpraŭka na velcom i life
27.04.2010
VMS 2.9: dadadzieny life i vypraŭleny velcom
02.03.2009
Padtrymka Windows Vista dla Belarusian (Latin) (Custom) Keyboard Layout
usie naviny
 
stužki navinaŭ
RSS
Atom
 
nie pa temie
zedlik. Persanalny błog