draŭlany zedlik   S.B.IE.Ŭ.K.: čytaj, što pišuć
 


Artykuły
 
level up!

Adpraŭ SMS!    

Vielmi časta GSM-aperatary stvarajuć web-giejty dla adpraŭki SMS-paviedamleńniaŭ abanentam z ułasnaha sajtu. Takaja pasłuha ŭ absalutnaj bolšaści vypadkaŭ źjaŭlajecca biaspłatnaj, bo brać za jaje hrošy navat niejak śmiešna. Voś užo chutka paŭhodu, jak abodva biełaruskaja GSM-aperatary majuć takuju pasłuhu. Ale čym bolš ludziej padłučajucca da sietak mabilnych aperataraŭ, tym bolšaja imaviernaść zapusku i aprabavańni ŭ šyrokich kołach novaj hulni — «SMS-spam».

Ź miesiac tamu pa bajnecie chadzili plotki, što niechta tam źbirajecca na niejkija tam telefony adpravić niejkija tam paviedamleńni, pryčym takija abiacańni nasili masavy charaktar. Ciažka skazać, jakim šlacham planavałasia adpraŭka sotniaŭ tysiačaŭ paviedamleńniaŭ, ale web-giejty vyhladajuć vielmi smačna dla praviadzieńnia padobnaha rodu aperacyjaŭ. I jak pakazała praktyka, tryvałaść interfejsaŭ biełaruskich GSM-aperataraŭ da ažyćciaŭleńnia takich atak vielmi nizkaja. Ale ŭsio pa paradku.

Vełkom. Aperatar, jaki pieršy zapuściŭ fišku adpraŭki SMS z ułasnaha sajtu i vielmi doŭha siadzieŭ samotny, čakajučy, pakul kankurent(y), zrobiać niešta padobnaje. Tut varta zaznačyć, što apisańnie da pracesu adpraŭki paviedamleńniaŭ časam pracuje, ale ŭ bolšaści vypadkaŭ pracuje vielmi kryva abo nie pracuje zusim. Heta tyčycca taksama i MTS. Dyk voś, z apisańnia na sajcie Vełkom možna daviedacca, što adpraŭka ažyćciaŭlajecca tolki na numary, uładalniki jakich vykazali svajo žadańnie atrymlivać paviedamleńni z netu. Tym nia mienš, znachodziacca abanenty, jakija takoha žadańnia nie vykazvali, prynamsi, uspomnić jany pra heta nia mohuć, a paviedamleńni prychodziać. Abmiežavańni na toje, što z adnaho ip-adrasu i na adzin numar moža być adpraŭlena i, adpaviedna, pryniata nia bolš za 10 paviedamleńniaŭ na dzień taksama pracuje praź pień-kałodu. Test z adpraŭkaj piatnaccaci paviedamleńniaŭ na adzin numar z adnaho adrasu paćvierdziŭ heta. I kali ŭsio-tki časam sustrakalisia paviedamleńni pra toje, što dla adrasu, ź jakoha adbyvałasia adpraŭka, limit paviedamleńniaŭ vyčarpany, dla kankretnaha numaru ŭbačyć takoje nie atrymałasia. A praź niekatory čas na sajcie źjaviłasia paviedamleńnie:

«Źviartajem Vašu ŭvahu, što karystalniki, jakija złoŭžyvajuć mahčymaściu adpraŭki biaspłatnych SMS, zanosiacca ŭ śpis, što zabaraniaje hetuju mahčymaść. Akramia taho, zakrytaja adpraŭka SMS z šerahu publičnych proxy-serveraŭ».

Cikava, jakim čynam vełkom źbirajecca identyfikavać niahodnikaŭ? Pa ip? Pa padsietcy? Braŭzery? A moža, pa kukach? Ale niahodniki chutka biahuć za niepubličnymi proksi i čyściać kuki. Adzinaje, što pracuje, — dyk heta abmiežavańnie na 150 symbalaŭ.

MTS. Tut taksama napisali, što atrymać paviedamleńni mohuć tolki abanenty, jakija aktyvizavali pasłuhu atrymańnia SMS z web-giejtu. I sapraŭdy, heta pracuje. Pracuje navat abmiežavańnie na adno paviedamleńnie ŭ chvilinu z adnaho ip-adrasu ci adnamu abanentu. Ale voś abmiežavańnie na 10 paviedamleńniaŭ u sutki źjaviłasia znoŭ tolki słovami. Adpraŭlaj choć dziesiać, choć dvaccać. Ale samaje smačnaje ŭ giejcie hetaha aperatara vyjaviłasia paźniej.

Jak viadoma, maksymalnaja daŭžynia SMS-paviedamleńnia składaje blizu 160 symbalaŭ, ale paviedamleńni, daŭžynia jakich pieravyšaje maksymalnuju, zvyčajna režucca na častki i adpraŭlajucca jak asobnyja paviedamleńni, a paśla sklejvajucca na telefonie abanenta. I jak viadoma, MTS pry adpraŭcy paviedamleńniaŭ z internetu dadaje ŭ kaniec ip-adras adpraŭnika. Ale kali praz formu MTS adpravić paviedamleńnie, bolšaje za 160 symbalaŭ, jano, jak heta ni dziŭna, dojdzie całkam. Bolš za toje, kali daŭžynia paviedamleńnia składzie niedzie 700-900 symbalaŭ (zaležyć ad madeli telefona), jano taksama dojdzie ale ŭžo navat biez ip-adrasu. Uźnikaje mierkavańnie, što ip-adras dadajecca da paviedamleńnia, jakoje pryjšło z formy, ale nie dachodzić da ŭładalnika telefona z-za vialikaj daŭžyni paviedamleńnia, abrezaŭšysia niedzie pa darozie.

Najbolš abaronienym ad padobnaha rodu atak zaraz vyhladaje Dyjalog, jaki nia tolki prosić dla adpraŭki paviedamleńnia skazać jamu lik, napisany kala formy, ale i samu formu zrabiŭ dastupnaj tolki pa pratakole SSL. Ciažka skazać, zroblena heta admysłova ci zastałosia ad biaśpiečnaha dostupu da ISSY, ale jano pracuje i robić usio mahčymaje, kab pieraškodzić niahodnikam pastavić adpraŭku SMS z internetu abanentam Dyjalogu na kanvejer.

Užo, peŭna, niedaloka toj čas, kali jaki-niebudź SpamAssassin budzie partavany na mabilnyja telefony, kab roznyja tam penis enlarger i kvatery ŭ Maskvie adrazu adpraŭlalisia ŭ treš, nie adryvajučy svajho adrasata ad napružanaha pracoŭnaha dnia.

Systemy adpraŭki SMS z internetu abodvuch biełaruskich GSM-aperataraŭ jašče vielmi niedaskanałyja. Nahladna ŭpeŭnicca ŭ hetym ty zmožaš pry dapamozie admysłovaj pragramy VMS, jakaja dastupnaja razam z poŭnym zychodnym kodam. Toje, što ŭ toj ža Maskvie prapanujuć za hrošy, ty možaš uziać tut absalutna biaspłatna dy jašče i z sorcami! Davaj chutčej.

14.11.2004         
Kamentary

Hladzieć usie kamentary ŭ Coredump
Usiaho kamentaroŭ: 3

xaczyk

09.01.2005
03:58:12
талковы і артыкул і праграмуля. усё працуе. дзякуй.
iDragon

16.10.2005
18:17:35
большое спасибо за программу, и за открытия фишки отправки сообщений на МТС более 160 символов
Andrey

05.12.2005
01:42:51
Спасибо за такую прогу, особенно прикольно что на белорусском языке

Dadać kamentar

 
 
 

naviny sajtu
14.03.2015
VMS 2.9.2: adpraŭka na velcom i life, padtrymka pieraniesienych numaroŭ
07.05.2012
VMS 2.9.1: vypraŭlenaja adpraŭka na velcom i life
27.04.2010
VMS 2.9: dadadzieny life i vypraŭleny velcom
02.03.2009
Padtrymka Windows Vista dla Belarusian (Latin) (Custom) Keyboard Layout
usie naviny
 
stužki navinaŭ
RSS
Atom
 
nie pa temie
zedlik. Persanalny błog