draŭlany zedlik   S.B.IE.Ŭ.K.: čytaj, što pišuć
 


Naviny
 

 14 sakavika 2015 hodu
VMS 2.9.2: adpraŭka paviedamleńniaŭ abanentam velcom i life vypraŭlenaja i znoŭ pracuje. Dadałasia padtrymka adpraŭki na numary, pieraniesienyja da inšych aperataraŭ.

Pierajści na staronku prahramy.


 7 traŭnia 2012 hodu
VMS 2.9.1: adpraŭka paviedamleńniaŭ abanentam velcom i life vypraŭlenaja i znoŭ pracuje.

Pierajści na staronku prahramy.


 27 krasavika 2010 hodu
VMS abnaviłasia da versii 2.9. Dadadzienaja padtrymka adpraŭki paviedamleńniaŭ na life, a taksama vypraŭlenaja adpraŭka paviedamleńniaŭ abanentam velcom.

Zaruzić archiŭ. Adkryć staronku. Hladzieć čejndžłoh.


 2 sakavika 2009 hodu
Krychu abnoŭlenaja raskładka łacinki Belarusian (Latin) (Custom) Keyboard Layout — ciapier jana padtrymlivaje Windows Vista.


 21 studzienia 2009 hodu
Narešcie stvorany pieršy ŭ śviecie słoŭnik pravierki artagrafii dla biełaruskaj łacinki ŭ braŭzery Opera. Słoŭnik adaptavany dla pravierki artagrafii ŭ śviežaj versii Opera 10, jakaja pakul jašče nosić status alfy, ale finalnaja musić nieŭzabavie źjavicca.

Kab nie pieraklučacca pamiž roznymi słoŭnikami, dla zručnaści ŭ słoŭnik pravierki artagrafii ŭklučanyja adrazu 2 grafiki: kirylica i łacinka, takim čynam abjadnany słoŭnik dazvalaje adnačasova praviarać jak łacinku, tak i klasyčny pravapis.

Słoŭnik byŭ stvorany na padstavie słoŭnika Aleksa Bułojčyka i Vitala Chilko, ale z ulikam taho, što sajty, dzie raźmiaščaŭsia hety słoŭnik, dziŭnym čynam pierastali pracavać, kiryličnaja častka z vypraŭleńniem peŭnych chibaŭ taksama vykładzienaja asobna — jak i łacinka, dla zručnaści.

Słoŭnik pravierki artagrafii vykarystoŭvaje farmat Hunspell, a heta aznačaje, što tearetyčna pravierku artagrafii možna pryčapić u lubuju pragramu, jakaja padtrymlivaje hety farmat.

Padrabiaznaści i fajły dla zahruzki šukaj na staroncy słoŭnika.


 19 studzienia 2009 hodu
Abnavilisia raskładki Belarusian Typo i Belarusian (Latin) Programmers Keyboard Layout — abiedźvie da versii 2.0. Abnaŭleńnie naśpiavała daŭno, ale ŭsio łamała pravieści prystojnaje testavańnie.

Z asnoŭnych źmienaŭ, jakija napatkali raskładku biełaruskaj łacinki Belarusian (Latin) Programmers Keyboard Layout — heta padtrymka Windows Vista (u tym liku troch architekturaŭ pracesaraŭ uklučna z 64-bitavymi), źjaviłasia mahčymaść uvodu pravilnaha apostrafa, kancavy symbal dvukośsia zamienieny na bolš słušny, a taksama dadadjenyja novyja karysnyja symbali.

Z asnoŭnych źmienaŭ typahrafskaj raskładki biełaruskaj movy Belarusian Typo — heta kancavy symbal dvukośsia vypraŭleny na słušny dla kirylicy, dadadzienaje šmatkop’je, a taksama źjaviłasia dastatkova vialikaja kolkaść novych karysnych symbalaŭ.

Bolš padrabiaznuju infu šukaj na vyjavach na staronkach raskładak: Belarusian Typo i Belarusian (Latin) Programmers Keyboard Layout.


 8 śniežnia 2008 hodu
Stała dastupnaja biełaruskaja versija Typografa. Typograf pryznačany dla farmatavańnia tekstu pierad publikacyjaj u internecie. Pry hetym rasstaŭlajucca pravilnyja elementy typagrafiki — słušnyja dvukośsi, praciažniki, nieparyŭnyja prahały. Asablivaściu biełaruskaj versii Typografa źjaŭlajecca poŭnaja padtrymka ŭsich litaraŭ biełaruskaj movy jak u kiryličnaj, tak i ŭ łacinkavaj graficy.

Bolš padrabiaznyja źviestki dastupnyja na starocy apisańnia pryłady.


 24 listapada 2008 hodu
Dla praduchileńnia spamu vełkom uvioŭ abaronu ličbavym kodam ad aŭtamatyčnaj adpraŭki SMS-paviedamleńniaŭ praz šluz na web-sajcie. Adpraŭka na vełkom vypraŭlenaja, ale zaraz dla adpraŭki paviedamleńnia daviadziecca kožny raz uvodzić likavy kod — pra aŭtamatyčnaje raspaznavańnie pakul nia moža iści i havorki. Ale tym nia mienš, paviedamleńni zaraz znoŭ adpraŭlajucca paśpiachova.

Zahruzić archiŭ. Adkryć staronku. Hladzieć čejndžłoh.


 20 kastryčnika 2008 hodu
Źjaviŭsia pierakład dla Opera 9.60. Vypraŭlenyja artahrafičnyja pamyłki i praktyčna ŭsie frazy pierabudavanyja tak, kab jany źmiaščalisia biez abrazańniaŭ u adpaviednych paloch interfejsu.

Lakalizacyja braŭzera dastupnaja kirylicaj i łacinkaj.


 6 lipienia 2008 hodu
Vyjšaŭ pierakład dla Opera 9.50–9.51. U samim pierakładzie zroblena šmat nievialikich zmienaŭ, a asnoŭnaj fiškaj u novaj Opery stała mahčymaść synchranizacyi svaich zakładak i elementaŭ chutkaha naboru praz supołku Opera, paśla čaho jany robiacca dastupnymi ŭ lubym miescy ŭ luby čas.

Pierakład kirylicaj. Pierakład dla estetaŭ.


 19 traŭnia 2008 hodu
Paśla rebrendynhu Vełkoma taksama źmianiŭsia server adpraŭki SMS, i paviedamleńni pierastali adpraŭlacca. Tamu vyjšła vypraŭlenaja VMS 2.8.2, dzie adpraŭka na Vełkom znoŭ pracuje jak treba. Na zakuś — raspaznavańnie statusu dastaŭki paviedamleńnia ŭ telefon abanenta dla MTS nu i sioje-toje drobnaje.

Hruzić archiŭ. Adkryć staronku. Hladzieć čejndžłoh.


 7 traŭnia 2008 hodu
Pilotny prajekt «Кірыłaca» źmianiŭ farmat i ŭžo dastupny pa novym adrasie www.kirylaca.com! Pieršaja staronka palahčeła ŭ try razy, a tamu karystacca pryładaj stała jašče zručniej!

«Кірыłaca» — pieršaja biełaruskaja online-raskładka, z dapamohaj jakoj mahčyma pisać adekvatnaj biełaruskaj łacinkaj ci kirylicaj paŭsiul, dzie jość internet i angielskaja raskładka klavijatury.


 19 sakavika 2008 hodu
Adnojčy było vyrašana zaviazać z dyskryminacyjaj na hlebie adzinałacinkavaraskładkavych mahčymaściaŭ, a tamu na padstavie zvyčajnaj kiryličnaj raskładki biełaruskaj movy była stvoranaja bolš prasunutaja madyfikacyja, jakaja dazvalaje ŭvodzić z klavijatury cyvilnym šlacham sapraŭdnyja praciažniki i adekvatnuju typahrafiku. Nu i sapraŭdny biełaruski apostraf zaadno.

Zaraz u mahčymych raskładkach na sajcie ŭžo stała praktyčna nie razabracca, ale kali ty karystaješsia standartnaj raskładkaj biełaruskaj movy, to raskładka Belarusian Typo dla ciabie!

Poŭny śpis dadatkovych mahčymaściaŭ šukaj na staroncy raskładki. Nu i ŭziać jaje prama zaraz možna tut.


 5 śniežnia 2007 hodu
VMS abnaviłasia da versii 2.8.1. Vypraŭlenaja adpraŭka na Diallog, ale aŭtamatyčnaje raspaznavańnie malunku zaraz niedastupnaje. Źjaviłasia padtrymka systemnaha treju z mahčymaściu poŭnaha zhortvańnia ŭsich voknaŭ prahramy z pracoŭnaha stała. A taksama vypraŭlenaja pamyłka z zapuskam niekalkich kopijaŭ prahramy.

Zahruzić archiŭ. Staronka prahramy. Čejndžłoh.


 2 kastryčnika 2007 hodu
Źjaviłasia novaja versija VMS 2.8, u jakoj byli realizavanyja novyja istotnyja fiški: historyja adpraŭlenych paviedamleńniaŭ, statystyka, dzie možna pahladzieć kolki, kali i kudy było adpraŭlena paviedamleńniaŭ, a taksama padtrymka adpraŭki z kamandnaha radku, apisańnie jakoj možna znajści ŭ fajle padkazak razam z prahramaj, i samaje hałoŭnaje — padtrymka novych kodavych zonaŭ aperataraŭ: +375 44 i +375 33. Abnaŭleńnie highly recommended!

Zahruzić archiŭ. Staronka prahramy. Poŭny čejndžłoh.


 15 žniŭnia 2007 hodu
My znoŭ u efiry!

Za apošni čas asablivych źmienaŭ nie adbyłosia, aproč taho, što pierastała pracavać adpraŭka na Velcom, tamu varta abnavicca da vypraŭlenaj versii. Pakul padtrymlivajecca adpraŭka na numary zony 29, adpraŭka na numary novaj zony 44 rychtujecca.


 26 krasavika 2007 hodu
Novaja versija VMS 2.7.2 užo dastupnaja dla zahruzki.

U vyniku źmienaŭ parametraŭ adpraŭki, sms-paviedamleńni na Velcom pierastali adpraŭlacca i vyvodziłasia tolki papiaredžańnie pra pamyłku. Zaraz adpraŭka znoŭ pracuje.

Staronka pragramy.


 18 krasavika 2007 hodu
Śviežyja pierakłady dla Opery 9.20 užo jość! Asnoŭnaja fiška čarhovaj versii — źjaŭleńnie «chutkaha naboru» — kali možna litaralna za dva kliki abo naciskam dźviuch knopak zahruzić adnu ź dzieviaci ŭlubionych staronak.

Pierakład dla ludziej. Pierakład dla estetaŭ.


 13 studzienia 2007 hodu
Urešcie zapuščany novy pilotny prajekt «Кірыłaca».

«Кірыłaca» źjaŭlajecca pieršaj biełaruskaj online-raskładkaj. Ź jejnaj dapamohaj zaraz mahčyma pisać adekvatnaj biełaruskaj łacinkaj ci kirylicaj paŭsiul, dzie jość internet i angielskaja klavijatura.

Faktyčna, «Кірыłaca» — heta partavany pad web krychu ŭrezany (što vyklikana asablivaściami braŭzeraŭ) i dapracavany varyjant łacinkavaj raskładki Belarusian (Latin) Programmers. Ale ŭ adroźnieńnie ad raskładki, «Кірыłaca» źjaŭlajecca krosbraŭzernaj i krosplatformavaj temaj.

Kiryličnuju hrafiku možna atrymlivać pa praviłach tranśliteracyi ź biełaruskaj łacinki, prosta źmianiŭšy adpaviedny punkt u naładach skrypta.

Što rabić i jakija knopki naciskać, padrabiazna apisana na staroncy prajektu. Tamu — vełkam!


 5 studzienia 2007 hodu
VMS abnaviłasia da 2.7.1. Była vypraŭlenaja pamyłka z niaŭciamnym raspaŭzańniem nadpisaŭ u hałoŭnym aknie pry vykarystańni standartnaj temy Windows XP, a taksama pamyłka sa skidańniem stanu biahučaj kadyroŭki paviedamleńnia dla Velcom u peŭnych vypadkach. Abnoŭlenaja versija — tam, dzie zvyčajna.


 1 studzienia 2007 hodu
Vyjšła VMS 2.7. U novaj versii narešcie źjaviłasia padtrymka aŭtamatyčnaha dekadavańnia ličbaŭ na malunkach MTS i Diallog. Časam adbyvajucca chiby, ale algarytmy štučnaha intelektu — heta ŭžo nie chuchry-muchry!

U astatnim, zafikšanyja bagi z adpraŭkaj na MTS praz proksi i biaz proksi, podpisam i peŭnyja inšyja. Uziać śviežuju versiju možna na staroncy pragramy.


 24 śniežnia 2006 hodu
Skončany pierakład Opera 9.10. U novaj versii braŭzera, aproč roznych inšych mahčymaściaŭ, była dadadzienaja abarona ad fišynhu.

Prasunutyja mohuć zahruzić pierakład, zrobleny kirylicaj, a estety — łacinkaj.


 16 śniežnia 2006 hodu
Adrazu dva novyja artykuły źjavilisia ŭ raździele niefiltravanych dumak: «Tuśniak u Kleafasa» Stefana Šachtela i «Iścina» Jazepa Cubierbiulera. Karaciej, sajt pacichu pieratvarajecca ŭ multyaŭtarski litpartał.


 29 lipienia 2006 hodu
U suviazi sa źmienami ŭ pracy web-hiejtu MTS, vyjšła VMS 2.6. Adparaŭka paviedamleńniaŭ na MTS znoŭ pracuje! Tolki daviadziecca ŭvodzić kod.

Taksama adbylisia maleńkija źmieny pry adpraŭcy paviedamleńniaŭ abanentam Velcom: zaraz možna adpraŭlać SMS na numary, jakija pačynajucca z «9», i ŭviedzienaja novaja opcyja kadyroŭki paviedamleńnia — «aŭtamatyčna», jakaja prymaje značeńnie «kirylica» dla paviedamleńniaŭ daŭžynioj nia bolš 60 symbalaŭ i «łacina» ŭ advarotnym vypadku.

Aproč taho ŭ suviazi z tym, što paśla abnaŭleńnia ŭ peŭnych vypadkach paźlatali bazy telefonnaj knihi, jany zaraz nie iduć u archivie z prahramaj, a stvarajucca novyja pustyja fajły, kali prahrama nia moža ich znajści. Takim čynam vydalić telefonnuju knižku padčas ustalavańnia novaj versii stała składaniej.


 12 lipienia 2006 hodu
Vyjšła VMS 2.5. Kryšačku daviedzieny interfiejs, kryšačku vypraŭlenych pamyłak, kryšačku maleńkich źmienaŭ. I adpraŭka na MTS znoŭ kryšačku pracuje.

Kryšačku — tamu što staronka adpraŭki sms na sajcie MTS znachodzicca ŭ letargičnym stanie, adrazu pačynaje kapryźničać pry praktyčna luboj pamyłcy i pakazvaje stan adpraŭki tolki dla paśpiachova adpraŭlenych paviedamleńniaŭ. Da taho ž realna dadałosia abmiežavańnie adpraŭki paviedamleńnia z adnaho ip-adrasa, tamu usim, chto chodzić u internet praz ahulny šluz (uklučajučy bolšaść damašnich sietak), varta pačynać zatarvacca śpisami proksi.

Ale zrešty pracuje.


 8 lipienia 2006 hodu
Jak akazałasia z samaha pačatku, moŭnyja fajły dla braŭzera Opera versijaŭ 8 i 9 anijak nie sumiaščalnyja pamiž saboj, bo ŭ versii 9 całkam źmianiłasia indeksavańnie radkoŭ. Ale niahledziačy na heta biełaruski pierakład braŭzera ŭžo hatovy. Instrukcyja ŭnutry. Jak zvyčajna, u dvuch varyjantach: kirylicaj i łacinkaj.


 13 sakavika 2006 hodu
Siabra!

Sa ŭsioj ščyraściu radyja tabie paviedamić, što raspracoŭka kardynalna novaj metodyki navučańnia nie zahnułasia na pałovie šlachu, nia ssochła i nia zhniła, a dziakujučy nievyčarpalnaj mocy tatalnaj kreatyŭnaści raźviłasia i ŭmacavałasia. Lehiendy viartajucca: narešcie zareližany praciah revalucyjnaj metodyki asvajeńnia viedaŭ — S.B.Je.Ŭ.K.2.

U abahulniajučaj pracy vykarystanyja apošnija raspracoŭki ŭ halinach lingvistyki i marfalogii. Heta ekskluziŭnyja materyjały, jakija vielmi chutka zrobiacca nabytkam šyrokaj hramadzkaści.

Pracoŭnaja grupa paabiacała nie spyniacca na dasiahnutym i trymać ciabie ŭ kursie padziejaŭ u halinie najnoŭšych metodyk daśledvańnia navučalnych pracesaŭ.


 4 lutaha 2006 hodu
Prykručanaja systema tatalnaha kamentavańnia. Zaraz možna vykazvacca praktyčna dzie zaŭhodna i ŭstavić svajo ŭnizie bolšaści staronak. Arhanizavana ŭsie kamentary źbirajucca ŭ raździele Coredump, dzie i žyvuć.

Kamentatary, vełkam!


 27 studzienia 2006 hodu
Krychu pieraroblenaja raskładka klavijatury biełaruskaj łacinki Belarusian (Latin) Programmers. Novaja versija dazvalaje pisać łacinkaj praktyčna dzie zaŭhodna, i navat pieramožany movazaležny ŭvod nia moža ničoha zrabić z patrebnymi symbalami. Kaniešnie, zastajecca zasada ź litaraj «ŭ» i z prahramami, jakija vysmoktvajuć symbali naŭprostava z klavijatury, ale heta ŭžo nia tak istotna.


 3 śniežnia 2005 hodu
Opera abnaviłasia da 8.51, ale novaja versija całkam sumiaščalnaja z moŭnymi fajłami dla 8.50.


 20 listapada 2005 hodu
Novaja versija VMS — 2.0.3 — užo dastupnaja dla zahruzki. Dadadzienaja mahčymaść adpraŭlać paviedamleńni na numary VELCOM, jakija pačynajucca z «1». Bolš nijakich źmienaŭ pakul što niama. Jak zvyčajna, uziać jaje možna na staroncy pragramy.


 2 listapada 2005 hodu
Novy manuał «Jak lohka i prosta pisać łacinkaj». Tatalny ahlad i apisańnie bolšaści mahčymych sposabaŭ zdabyvańnia łacinki ŭ Windows 2000/XP. Ź im ty nie zahniešsia ŭ składany čas.

Darečy, naviedvalniki zarebrendžahana mehapartału Łacinka.org majuć mahčymaść čytać jaho ŭžo dva tydni. Čamu ciabie ŭsio jašče niama siarod ich?


 29 vieraśnia 2005 hodu
«Luby pierakład možna skaracić prynamsi ŭdvaja», — skazaŭ pierakładčyk i rašuča adrezaŭ zaduža farmatnuju pałovu, dziakujučy čamu pryncyp «mahčyma — spraščaj» nabyŭ praktyčny sens.

Tamu, bruda, u mianie dla ciabie dźvie naviny. Navina adin. Na pierakład Opery sa zvarotam na farmalnaje «vy» było kančatkova zasunuta, bo ažno čatyry varyjanty nikomu i prosta tak nia ŭpali. Tamu pačynajučy z novaj versii vosiem z pałovaj ich zastałosia roŭna ŭdvaja mieniej: kirylicaj i łacinkaj, što nia tolki panizić nahruzku na mozag karystalnikaŭ, ale i amal kančatkova vyrašyć prablemu vybaru. Bačyš, pra ciabie kłapociacca.

I navina dva. Skažu tabie pa vialikim sakrecie, što Opera voś užo krychu bolš za tydzień absalutna biaspłatnaja. Što heta značyć dla kožnaha i persanalna dla ciabie, hety kožny vyrašaje sam. Ale niesumnienna šmat. Miesca, dzie jaje ŭziać, ty i bieź mianie viedaješ. Tak što nia śpi!


 7 žniŭnia 2005 hodu
Mody i chaki ŭžo daŭno vyjšli z mody. Zaraz užo niejak niepantova zabivać sabie hałavu roznaj łuchtoj pra dłł-biblijateki, zaviaršeńnie seansu, systemu abarony fajłaŭ i patčyng jadra aperacyjnaj systemy ŭ režymie realnaha času prosta kab pisać łacinkaj. Užo zaraz heta ŭsio robicca niepatrebnym, tamu što stvoranaja pieršaja publičnaja raskładka biełaruskaj łacinki, dla ŭstalavańnia i vykarystańnia jakoj u Win2k/XP nia treba vyvaročvać mazgi i łamać hałavu. Ustalavańnie adbyvajecca tryma klikami myšy. Prosta jak dva bajty.

Aproč usiaho hetaha, ty navat maješ mahčymaść vybrać najbolš zručnuju schiemu raźmiaščeńnia klavišaŭ z dvuch dastupnych raskładak: Belarusian (Latin) Programmers i Belarusian (Latin) (Custom). Davaj chutčej! Instrukcyja insajd.


 28 lipienia 2005 hodu
Anansavanaja VMS versii 2.0.2. Byli vypraŭlenyja chiby papiaredniaj versii (u tym liku prablema z adpraŭkaj paviedamleńniaŭ abanentam Velcom), a taksama dadadzienaja mahčymaść adpraŭlać SMS-paviedamleńni abanentam MTS, čyje numary pačynajucca z «2».

Staronka pragramy. Čejndžłog.

A, jašče adna navina: VMS bolš nie opensors.


 22 lipienia 2005 hodu
Pierakładzienaja Opera 8.01. Hetym razam krychu paznavata, dy ničoha. Kirylicaj. Łacinkaj.


 10 červienia 2005 hodu
Čarhovy artykuł z cyklu niefiltravanych dumak — «Ašciemel». Pra ŭzajemadziejańnie sabkulturaŭ i razumieńnie adnoj ź ich pryncypaŭ i zakonaŭ inšaj.


 21 traŭnia 2005 hodu
Miesiac tamu z nahody stvareńnia jašče dźviuch halinaŭ pierakładu Opery było zapuščanaje apytańnie «Jak ty aceńvaješ biahučy pierakłaład Opery?». Vyniki nastupnyja:

usio kruta! — 4;
vykinuć łacinku — 0;
vykinuć kirylicu — 2;
vykinuć varyjant z «vy» — 0;
vykinuć varyjant z «ty» — 0;
vykinuć usio — 0;
mnie pofih — 4;
kančatkova nia vyznačyŭsia — 1;
ustrymalisia — 372.

Tamu mušu zaznačyć, što pakul usio zastaniecca jak jość.


 21 krasavika 2005 hodu
Pierakład braŭzera Opera 8 skončany i zaraz ty možaš azdobić interfejs braŭzera pa svaim huście. Jak i było abiacana, źmienaŭ u pierakładzie šmat. Hałoŭnaja — pierachod da druhoj asoby adzinočnaha liku. Sapraŭdy vartaja reč. Ale razam z tym byłaja halina — sa zvarotami da druhoj asoby množnaha liku — taksama pakul pakinutaja. Možaš paraŭnać i vybrać lepšy dla siabie varyjant. I abodva varyjanty pierakładu dastupnyja, jak zvyčajna, kirylicaj i łacinkaj. Hajda!


 3 krasavika 2005 hodu
Pieršy vyjšaŭ!
Siońnia biaz pres-relizaŭ.


 11 sakavika 2005 hodu
Narešcie adbyŭsia doŭhačakany reliz VMS 2.0. Źmienaŭ šmat, aznajomicca ź jakimi možna ŭ čejndžłogu. Usio, davaj chutčej, bo praciahu ŭžo, vidać, nia budzie.


 18 studzienia 2005 hodu
Pamyłka ŭ VMS 1.2, jakaja ŭ niekatorych vypadkach nie dazvalała adpravić SMS, vypraŭlenaja. Novaja versija — na staroncy pragramy.


 15 studzienia 2005 hodu
U pragramie VMS 1.2 znojdzienaja pamyłka, jakaja ŭ niekatorych vypadkach nie dazvalaje adpravić paviedamleńnie. Pamyłka ŭźnikaje pry adpraŭcy SMS biez vykarystańnia proksi ŭ toj čas, kali typ proksi-servera vyznačany jak SOCKS5: pragrama paviedamlaje pra pamyłku sokieta 10061. Dla ažyćciaŭleńnia adpraŭki paviedamleńnia biez vykarystańnia proksi nieabchodna vyznačać typ proksi tolki jak HTTP. Bagfiks rychtujecca.


 26 śniežnia 2004 hodu
Roŭna dva hady tamu źjavilisia bety siomaj Opery. Siońnia, kali ŭsio čakali finalnaha relizu 7.60 na Kalady, Opera Software vykłała na pablik pieršuju betu vośmaj versii. Možna spračacca, ci sapraŭdy varta było mianiać major-numar versii, ale pa słovach pradstaŭnikoŭ kampanii źmienaŭ zroblena šmat.

Tak atrymałasia, što historyja lakalizacyi braŭzera, dastupnaj z hetaha sajtu, pačałasia mienavita ź pierakładu betaŭ siomaj versii. Pastupova pierakład udaskanalvaŭsia, u im vypraŭlalisia artagrafičnyja i semantyčnyja pamyłki. Zaraz, kali raźvićcio siomaj versii, možna skazać, skončyłasia, lakalizacyju taksama čakajuć źmieny. Źmieny, jakija niezvyčajna ciažka ažyćciavić u navat bolš-mienš aficyjnach praduktach. Tym nia mienš, jany adbuducca, zabiŭšy čarhovy ćvik u suśvietny farmalizm i skaraciŭšy prynamsi ŭdvaja adlehłaść pamiž mašynnym kodam braŭzera i mozgam karystalnika. Takim čynam, u pierakładach braŭzera, pačynajučy z vośmaj versii ŭsie paviedamleńni buduć źviernutyja da druhoj asoby adzinočnaha liku. Ubačyš, budzie lepiej. Čakajma finalnaha relizu.


 22 listapada 2004 hodu
Admysłova dla prajektu lacinka.com napisany novy artykuł: adnosnaje paraŭnańnie łacinizataraŭ. Pratestavanyja 7 pragramaŭ, 2 makrasy i 3 online-łacinizatary z metaj vyjavić najbolš jakasny pradukt.


 14 listapada 2004 hodu
Usie pragramy na śviecie pišucca dla spraščeńnia žyćcia lanotnaha čałavieka. Voś i čarhovaja pragramka VMS była stvoranaja dla biazbraŭzernaj adpraŭki SMS-paviedamleńniaŭ abanetnam biełaruskich mabilnych aperataraŭ.

Taksama byŭ praviedzieny nievialiki SMS-spam-test na tryvałaść web-giejtaŭ GSM-aperataraŭ. Vyniki ŭražvajuć.


 6 listapada 2004 hodu
Časta davodzicca bačyć, jak juzer zachodzić na staronku ŭ pošukach śviežačka, jakoha tak doŭha čakaŭ, a tamu ŭžo abros spadziavańniami i mierkavańniami nakont mahčymaha praciahu, i abłomvajecca.
Rassłabsia, druža! Admysłova dla ciabie naviny byli zakatanyja ŭ stužki. Tamu zaraz možaš prosta naładzić svoj klijent dla stužak navinaŭ i nia parycca. Padydzie navat Opera, apošnija versii jakoj zdolnyja praviarać stužki, i jakaja abaviazkova paviedamić tabie pra ŭsie abnaŭleńni.
Naviny zaraz dastupnyja ŭ farmatach RSS 2.0 i Atom 0.3.


 18 kastryčnika 2004 hodu
Učora bajnet pieražyŭ čarhovuju maleńkuju vajnu. Sa svaimi zmaharami, dyversantami i partyzanami. Adnyja biazhłuzda čytali forumy, inšyja šukali ananimajzery. Niekatoryja ratavali ŭłasny server ad raźmierkavanaj DoS-ataki. Urešcie, servery vytrymali. Śviet pastaleŭ jašče na adzin dzień.

Novy artykuł.


 3 kastryčnika 2004 hodu
Dvaccać piać, dvaccać piać — baba-jahadka... To bok paŭhady, paŭhady — chutka pryjdzie novy dzień.

Roznyja vialikija i surjoznyja sajty, jakija ličać siabie patrebnymi ŭsim i kožnamu, i vierać, što patreba ŭ ich nikoli nia źniknie, lubiać adznačać roznyja kruhłyja daty i pryśviačać im niejkija kulturnyja padziei. Naprykład, zładzić viečarynu na dasie chmaračosu, jakuju budzie naskroź pranizvać čatyrochsotkilavatny huk žyvoha arkiestru. Paŭsiudna smačnaja ježa na doŭhich biełych abrusach i smokingi ź viačernimi sukienkami na šanoŭnych haściach. Ech, farmalizm-farmalizm...


 16 vieraśnia 2004 hodu
Raspracavany revalucyjny adukacyjny padychod da vyvučeńnia movy! Aznajomicca ź im možna pa adrasie www.zedlik.com/sbieuk. Taksama dastupny pres-reliz z padrabiaznym apisańniem.


 15 vieraśnia 2004 hodu
Subjektyŭnyja natatki pra aprabacyju čarhovaha kumulatyŭnaha abnaŭleńnia: Druhi servis-pak dla XP. Niemahčymaje mahčyma?


 13 vieraśnia 2004 hodu
Kankretna prakačany raździeł artykułaŭ. Jon narešcie vyjšaŭ z svajho zarodkavaha stanu i navat zajmieŭ nievialičkija padraździeły, kudy buduć čas ad času traplać roznyja teksty.

Taksama Kir2Lac abnaviłasia da versii 2.0.2, ale źmieny vielmi niaznačnyja, tamu kali ŭ ciabie ŭžo jość 2.0.1, na zahruzku hetaj možaš zabić.
Chacia z samoj pragramaj taksama cikavaja historyja: biazhłuzdaja nazva i nizkaja chutkaść. Voś užo druhi hod niešta padkazvaje, što para pierapisvać jadro...


 26 žniŭnia 2004 hodu
Lakalizavanaja i dastupnaja dla zahruzki Opera versijaŭ 7.53 (łacinkaj) i 7.54 (łacinkaj).


 15 lipienia 2004 hodu
Źjavilisia adrazu 2 novyja pierakłady: Opera 7.52 (Opera 7.52 łacinkaj) i A4Proxy 2.8. Pieršuju pragramu ŭsie i hetak viedajuć, a druhaja spraščaje ananimnaje siorfańnie pa Siecivie.


 18 červienia 2004 hodu
Chočaš sabie naviernuty forum? Tady tabie da hrupy phpBB. A lakalizacyju forumu phpBB 2 možaš zabrać tut i zaraz.


 5 červienia 2004 hodu
Pierakład Opery 7.51 užo možna ŭziać na staroncy pierakładaŭ. Taksama dastupny pierakład biełaruskaj łacinkaj.


 28 traŭnia 2004 hodu
Ekskluziŭ! Takoha jašče nie było.
Užo zaraz ty možaš azdobić interfejs svajoj Opery 7.50 biełaruskaj łacinkaj. Lakalizujecca ŭsio: ad meniu i da irc-klijenta.

Darečy, vielmi cikava, čamu takuju fišku nichto nie prydumaŭ raniej...


 17 traŭnia 2004 hodu
Zatransłejčanaja siomaja z pałovaj Opera. Hojsać pa necie stała biaśpiečniej i pryjemniej.


 1 traŭnia 2004 hodu
U čarhovuju i, vidać, apošniuju versiju pragramy Keyboard Layout Tool byli ŭniesienyja ŭ asnoŭnym kasmetyčnyja źmieny, dziakujučy jakim infarmacyja, jakuju pakazvaje pragrama stała bolš źmiastoŭnaj. Taksama byli vypraŭlenyja drobnyja pamyłki.


 8 krasavika 2004 hodu
Źjaviłasia onlineavaja versija pragramy Kir2Lac. Kanvertavać tekst zaraz možna nie adychodziačy ad kasy.


 3 krasavika 2004 hodu
Choła, bruda! My adkrylisia.

Bolš padrabiaznuju infarmacyju šukaj u admysłovym pres-relizie.


 
 
 

naviny sajtu
14.03.2015
VMS 2.9.2: adpraŭka na velcom i life, padtrymka pieraniesienych numaroŭ
07.05.2012
VMS 2.9.1: vypraŭlenaja adpraŭka na velcom i life
27.04.2010
VMS 2.9: dadadzieny life i vypraŭleny velcom
02.03.2009
Padtrymka Windows Vista dla Belarusian (Latin) (Custom) Keyboard Layout
usie naviny
 
stužki navinaŭ
RSS
Atom
 
nie pa temie
zedlik. Persanalny błog