draŭlany zedlik   S.B.IE.Ŭ.K.: čytaj, što pišuć
 


s.b.ie.Ŭ.k.
 

Tabie, peŭna, nieadnarazova
traplalisia padrniki pa movie.
Spačatku ŭ škole, paśla —
va ŭnivercytecie... Mahčyma,
ty navat viedaješ, dzie jakich
padručnikaŭ možna zdabyć
u internecie.
Ale nudnyja praviły i
daŭžeznyja niezrazumiełyja
farmuloŭki, nadrukavanyja na,
časam, nia vielmi jakasnaj
papiery, — nia samy lepšy šlach
dla navučańnia. Admysłova
składzienyja praktykavańni
dla zamacavańnia
vyvučanaha praviła vielmi časta nie ŭtvarajuć naležnaha ŭjaŭleńnia pra mahčymyja sposaby ŭžyvańnia jaho na praktycy i tym samym nia mohuć stvaryć sapraŭdnaj jednaści z movaj. Z žyvoj narodnaj movaj, jakaja ŭžo daloka pajšła ad stereatypaŭ sastarełych padručnikaŭ i navat zdolnaja ŭpłyvać na pazycyi litaraturnaj movy. Padručniki musiać permanentna ŭdaskanalvacca, jak toje robić čas z žyvoj movaj, adkidajučy ŭsio lišniaje i stvarajučy tym samym idealny varyjant srodku znosinaŭ.

Ale tut ty znojdzieš novy, kardynalna inšy, a dakładniej, praktyčny metad zasvajeńnia vyvučanaha materyjału. Jakasny, prosty i efektyŭny.
Nia vieryš, što takoje mahčyma? Chadziem, ja pakažu!
  źmiest   Dalej

Dadać kamentar

 
 
 

naviny sajtu
14.03.2015
VMS 2.9.2: adpraŭka na velcom i life, padtrymka pieraniesienych numaroŭ
07.05.2012
VMS 2.9.1: vypraŭlenaja adpraŭka na velcom i life
27.04.2010
VMS 2.9: dadadzieny life i vypraŭleny velcom
02.03.2009
Padtrymka Windows Vista dla Belarusian (Latin) (Custom) Keyboard Layout
usie naviny
 
stužki navinaŭ
RSS
Atom
 
nie pa temie
zedlik. Persanalny błog